UCHWAŁA NR 46/06/2016 o przyjęciu zmiany do Regulaminu DMP – II Liga

119

UCHWAŁA NR 46/06/2016

Zarządu Polskiego Związku Szachowego
z dnia 19.06.2016 r.

o przyjęciu zmiany do Regulaminu DMP – II Liga

 Zarząd przyjął poprawkę do Regulaminu DMP – II Liga, dopuszczającą do udziału w rozgrywkach kluby, które zajęły II miejsce w województwach, w których jest 30 (zamiast 40) klubów na dzień 31.12 roku poprzedzającego rozgrywki.

Regulamin obowiązuje od bieżącego roku.

Głosowało 9 członków zarządu. Dziewięć głosów za. W głosowaniu nie wzięli udziału Krzysztof Góra i Andrzej Modzelan.