UCHWAŁA NR 45/06/2016 o przyjęciu poprawki do Regulaminu Ekstraligi i I Ligi Juniorów

113

UCHWAŁA NR 45/06/2016

Zarządu Polskiego Związku Szachowego
z dnia 19.06.2016 r.

o przyjęciu poprawki do Regulaminu Ekstraligi i I Ligi Juniorów

Zarząd przyjął poprawkę do Regulaminu Ekstraligi i I Ligi Juniorów do punktu 7.1. (po korekcie formalnej otrzymuje numer 7.2.), który będzie brzmiał:

7.2.   W rozgrywkach centralnych lig juniorów mogą występować jedynie zawodnicy, którzy zostali potwierdzeni  do  danego  klubu  do  dnia  31 października  poprzedniego  roku bez możliwości zmiany przynależności klubowej do czasu centralnych rozgrywek lig juniorskich (w danym cyklu rozgrywek DMPJ), za  wyjątkiem jednego  zawodnika, który   może być potwierdzony lub wypożyczony do danego klubu później, do 30 czerwca roku, w którym odbywa się liga.

Regulamin w zmienionej wersji będzie obowiązywał od 2017 roku.

Głosowało 11 członków zarządu. Jedenaście głosów za.