UCHWAŁA NR 44/06/2016 o przyjęciu Regulaminu Kadry Narodowej w rozwiązywaniu zadań szachowych

147

UCHWAŁA NR 44/06/2016

Zarządu Polskiego Związku Szachowego
z dnia 19.06.2016 r.

o przyjęciu Regulaminu Kadry Narodowej w rozwiązywaniu zadań szachowych

Zarząd przyjął Regulamin Kadry Narodowej w rozwiązywaniu zadań szachowych.

Uchwała wchodzi w życie od dnia 1 stycznia 2017 roku.

Głosowało 11 członków zarządu. Jedenaście głosów ZA.

Tekst jednolity Regulaminu Kadry Narodowej w rozwiązywaniu zadań szachowych stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

Regulamin Kadry Narodowej w rozwiązywania zadań szachowych