UCHWAŁA NR 41/06/2016 o powołaniu kierowników ekipy na MEJ 2016

641

UCHWAŁA NR 41/06/2016

Zarządu Polskiego Związku Szachowego

z dnia 19.06.2016 r.

o powołaniu kierowników ekipy na MEJ 2016

Zarząd powołał na stanowiska kierowników ekipy na Mistrzostwa Europy Juniorów 2016 Andrzeja Matusiaka i Piotra Murdzię.

Głosowało 11 członków zarządu. Jedenaście głosów Za.