UCHWAŁA NR 39/06/2016 o powołaniu Klaudii Kulon do reprezentacji Polski na Olimpiadzie Szachowej 2016 w Baku

783

 UCHWAŁA NR 39/06/2016

Zarządu Polskiego Związku Szachowego
z dnia 10.06.2016 r.

o  powołaniu Klaudii Kulon do reprezentacji Polski na Olimpiadzie Szachowej 2016 w Baku

Zarząd PZSzach powołał Klaudię Kulon do reprezentacji Polski na Olimpiadzie Szachowej 2016 w Baku, organizowanej w dniach 1-14.09.2016 roku.

Głosowało 10 członków Zarządu. 10 głosów ZA. Nie głosował Adam Dzwonkowski.