UCHWAŁA NR 99/10/2013 o przyznaniu srebrnej honorowej odznaki PZSzach Beacie Sawoń

101
UCHWAŁA NR 99/10/2013
Z dn. 4 października 2013
o przyznaniu srebrnej honorowej odznaki PZSzach Beacie Sawoń

Zarząd PZSzach przyznał srebrną odznakę honorową Beacie Sawoń.

Głosowało 10 członków Zarządu. Dziesięć głosów za. Nie głosowała Anna Mrozińska.