UCHWAŁA NR 97/09/2013 o przyjęciu klubów w poczet członków PZSzach

91
UCHWAŁA NR 97/09/2013
Z dn. 18 września 2013
o przyjęciu klubów w poczet członków PZSzach

Zarząd PZSzach podjął decyzję o przyjęciu dwóch nowych klubów w poczet członków PZSzach:

1. UKS MOSiR Włodawa (LU)
2. MKS OLIMPIJCZYK Chrzanów (MP)

Kluby te złożyły wymagane dokumenty.

Głosowało jedenastu członków zarządu. Jedenaście głosów za.