UCHWAŁA NR 9/01/2013 o uzupełnieniu regulaminów mistrzostw Polski juniorów

199
UCHWAŁA NR 9/01/2013
z dn. 19 stycznia 2013
o uzupełnieniu regulaminów mistrzostw Polski juniorów

Zarząd zdecydował, że w przypadku rezygnacji lub braku potwierdzenia zawodników uprawnionych do gry w Indywidualnych Mistrzostwach Polski Juniorów do 16 i 18 lat, powołani do udziału w zawodach będą zawodnicy rezerwowi z listy rankingowej na dzień 1 stycznia w roku zawodów, którzy zgłosili chęć udziału do czternastu dni przed rozpoczęciem zawodów.

Głosowało dziesięciu członków zarządu. Pięć głosów za, dwa głosy przeciw, trzy osoby wstrzymały się od głosu.