UCHWAŁA NR 87/09/2013 o powołaniu A. Czyża na przewodniczącego Komisji Komunikacji

135
UCHWAŁA NR 87/09/2013
Z dn. 8 września 2013
O powołaniu A. Czyża na przewodniczącego Komisji Komunikacji

Zarząd PZSzach zdecydował o powołaniu Artura Czyża na przewodniczącego Komisji Komunikacji.

Głosowało jedenastu członków zarządu. Jedenaście głosów za.