UCHWAŁA NR 8/01/2013 o likwidacji dzikiej karty w mistrzostwach Polski juniorów od 2014 roku

159
UCHWAŁA NR 8/01/2013
z dn. 19 stycznia 2013
o likwidacji dzikiej karty w mistrzostwach Polski juniorów od 2014 roku

Zarząd zdecydował o likwidacji dzikich kart w rozgrywkach mistrzostw Polski juniorów, począwszy od finałów 2014 roku.

Głosowało dziesięciu członków zarządu. Trzy głosy za, dwa głosy przeciw, pięciu członków zarządu wstrzymało się od głosu.