UCHWAŁA NR 78/08/2013 o nieskreśleniu klubów z listy członków PZSzach

121
UCHWAŁA NR 78/08/2013
Z dn. 9 sierpnia 2013
O nieskreśleniu klubów z listy członków PZSzach

Zarząd PZSzach podjął decyzję o pozostawieniu na liście członków PZSzach klubów, które zostały zgłoszone do usunięcia przez Kujawsko-Pomorski Związek Szachowy z powodu rocznego niepłacenia składek (Uchwała Zarządu KPZSzach nr 10/03/2013 z dn. 14.03.2013):

– KSz Leszczyński Włocławek (woj. kujawsko-pomorskie)
– OSiR Golub-Dobrzyń (woj. kujawsko-pomorskie)

Głosowało dziesięciu członków zarządu. Cztery głosy za skreśleniem klubów, pięć głosów przeciw, jeden głos wstrzymujący. Nie głosował Krzysztof Góra.