UCHWAŁA NR 74/08/2013 o przyjęciu klubów w poczet członków PZSzach

111
UCHWAŁA NR 74/08/2013
Z dn. 9 sierpnia 2013
O przyjęciu klubów w poczet członków PZSzach

Zarząd PZSzach przyjął w poczet członków zwyczajnych Polskiego Związku Szachowego następujące kluby:

CON CORDIUM Starogard Gdański (woj. pomorskie)
TKKF „PROMYK” Ciechanów (woj. mazowieckie)
ULKS „SKOCZKI” Stojanowo (woj. wielkopolskie)
TKKF “Boronovia” Boronów (woj. śląskie)

Głosowało dziesięciu członków zarządu. Dziesięć głosów za. Nie głosował Krzysztof Góra.