UCHWAŁA NR 73/08/2013 o przyznaniu srebrnej odznaki honorowej Stefanowi Parzuchowi

109
UCHWAŁA NR 73/08/2013
Z dn. 8 sierpnia 2013
O przyznaniu srebrnej odznaki honorowej Stefanowi Parzuchowi

Zarząd PZSzach przyznał srebrną odznakę honorową Polskiego Związku Szachowego Stefanowi Parzuchowi.

W głosowaniu wzięło udział 9 członków Zarządu. Dziewięć głosów za. Nie głosowali Jan Kusina i Krzysztof Góra.