UCHWAŁA NR 7/01/2013 o zwolnieniu organizatorów meczu uniwersyteckiego Polska-Ukraina z opłat

568
UCHWAŁA NR 7/01/2013
z dn. 19 stycznia 2013
o zwolnieniu organizatorów meczu uniwersyteckiego Polska-Ukraina z opłat

Zarząd PZSzach zdecydował o zwolnieniu AZS, organizatora meczu uniwersyteckiego Polska Ukraina, z opłaty klasyfikacyjno-rankingowej i opłaty do FIDE za te rozgrywki.

Głosowało dziesięciu członków zarządu. Dziesięć głosów za.