UCHWAŁA NR 70/07/2013 o wyrażeniu zgody na przesunięcie terminu wpłaty Lidii Czarneckiej

154
UCHWAŁA NR 70/07/2013
Z dn. 11 lipca 2013
o wyrażeniu zgody na przesunięcie terminu wpłaty Lidii Czarneckiej

Zarząd PZSzach zaakceptował wniosek dotyczący zawodniczki Lidii Czarneckiej o przesunięcie terminu wpłaty na okres do 30 lipca. Wniosek, po wcześniejszych konsultacjach, został pozytywnie rozpatrzony przez Wiceprezesa ds. Młodzieżowych.

Głosowało dziewięciu członków zarządu. Dziewięć głosów za. W głosowaniu nie brali udziału Jan Kusina i Andrzej Matusiak.