UCHWAŁA NR 65/7/2013 o przyznaniu Pawłowi Teclafowi pełnego finansowania na MEJ w Budwie

143
UCHWAŁA NR 65/07/2013
Z dn. 11 lipca 2013
O przyznaniu Pawłowi Teclafowi pełnego finansowania na MEJ w Budwie

Zarząd wyraził zgodę na przyznanie Pawłowi Teclafowi pełnego finansowania udziału w Mistrzostwach Europy Juniorów w Budwie w 2013 roku wraz z opieką trenerską.
Ostatecznym warunkiem dofinansowania jest akceptacja MSiT.

Głosowało dziewięciu członków zarządu. Dziewięć głosów za. W głosowaniu nie brali udziału Jan Kusina i Andrzej Matusiak.