UCHWAŁA NR 62/6/2013 o powołaniu Piotra Murdzi na stanowisko Sekretarza Generalnego PZSzach

276
UCHWAŁA NR 62/6/2013
Z dn. 16 czerwca 2013
O powołaniu Piotra Murdzi na stanowisko Sekretarza Generalnego PZSzach

Zarząd PZSzach powołał Piotra Murdzię na stanowisko Sekretarza Generalnego PZSzach.

Głosowało jedenastu członków Zarządu. Jedenaście głosów za.