UCHWAŁA NR 6/01/2013 o zatwierdzeniu planu kont

388
UCHWAŁA NR 6/01/2013
z dn. 19 stycznia 2013
o zatwierdzeniu planu kont

Zarząd jednogłośnie przyjął ramowy plan kont, upoważniając jednocześnie główną księgową do modyfikacji systemu w miarę potrzeb.

Głosowało dziesięciu członków zarządu. Dziesięć głosów za.