UCHWAŁA NR 58/06/2013 o odrzuceniu wniosku o finansowanie wyjazdu na MEJ Radosława Gajka

78
UCHWAŁA NR 58/06/2013
Z dn. 15 czerwca 2013
O odrzuceniu wniosku o finansowanie wyjazdu na MEJ Radosława Gajka

Zarząd zdecydował o odrzuceniu wniosku o pełne finansowanie udziału Radosława Gajka w Mistrzostwach Europy Juniorów.

Głosowało dziesięciu członków zarządu. Dziesięć głosów za.