UCHWAŁA NR 54/06/2013 o odrzuceniu wniosku R. Wojtaszka w sprawie DME

169

UCHWAŁA NR 54/06/2013
Z dn. 15 czerwca 2013
o odrzuceniu wniosku R. Wojtaszka w sprawie DME

Zarząd PZSzach zdecydował o odrzuceniu wniosku Radosława Wojtaszka w sprawie DME 2013.

Głosowało dziesięciu członków zarządu. Jeden głos za przyjęciem wniosku zawodnika, sześć głosów przeciw, trzy głosy wstrzymujące.