UCHWAŁA NR 52/06/2013 o wystąpieniu do WZD o przyznanie godności członka honorowego T. Sielickiemu

417
UCHWAŁA NR 52/06/2013
Z dn. 15 czerwca 2013
o wystąpieniu do WZD o przyznanie godności członka honorowego T. Sielickiemu

Zarząd PZSzach zdecydował o wystąpieniu do WZD o przyznanie godności członka honorowego PZSzach Tomaszowi Sielickiemu.

Głosowało dziewięciu członków zarządu. Dziewięć głosów za. Tomasz Sielicki nie wziął udziału w głosowaniu.