UCHWAŁA NR 49/06/2013 o zatwierdzeniu protokołu zebrania zarządu w dn. 20 kwietnia 2013

110
UCHWAŁA NR 49/06/2013
Z dn. 15 czerwca 2013
O zatwierdzeniu protokołu zebrania zarządu w dn. 20 kwietnia 2013

Zarząd PZSzach zatwierdził protokół zebrania zarządu w dn. 20 kwietnia 2013.

Głosowało ośmiu członków zarządu. Siedem głosów za, jeden głos wstrzymujący. Agnieszka Fornal-Urban i Włodzimierz Schmidt nie wzięli udziału w głosowaniu (dotarli później na posiedzenie).