UCHWAŁA NR 46/06/2013 o przyjęciu Aneksu do KOF

138
UCHWAŁA NR 46/06/2013
z dn. 5 czerwca 2013
o przyjęciu Aneksu do KOF

Zarząd PZSzach przyjął Aneks 1/2013 do Komunikatu Organizacyjno-Finansowego 2013.

Głosowało dziesięciu członków zarządu. Dziesięć głosów za.