UCHWAŁA NR 45/06/2013 o zatwierdzeniu kalendarza PZSzach na 2014 rok

158
UCHWAŁA NR 45/06/2013
z dn. 5 czerwca 2013
o zatwierdzeniu kalendarza PZSzach na 2014 rok

Zarząd PZSzach zatwierdził kalendarz na 2014 rok.

Głosowało ośmiu członków zarządu. Osiem głosów za. Nie głosowali Tomasz Stefaniak i Piotr Zieliński.