UCHWAŁA NR 4/01/2013 o przyznaniu odznak honorowych

148
UCHWAŁA NR 4/01/2012
z dn. 5 stycznia 2013
o przyznaniu odznak honorowych

Zarząd PZSzach przyznał srebrne odznaki honorowe dla działaczy z woj. warmińsko-mazurskiego:

1. Tadeuszowi Henningowi
2. Mirosławowi Kruklisowi
3. Mirosławowi Orłowskiemu

Głosowało dziewięciu członków zarządu. Dziewięć głosów za. Nie głosował Zenon Chojnicki.