UCHWAŁA NR 30/03/2013 o zatwierdzeniu budżetu na 2013 rok

124
UCHWAŁA NR 30/03/2013
z dn. 21 marca 2013
o zatwierdzeniu budżetu na 2013 rok

Zarząd PZSzach przyjął budżet na 2013 rok.

Głosowało dziesięciu członków zarządu. Osiem głosów za, dwa głosy wstrzymujące (B. jeżak, T. Stefaniak).