UCHWAŁA NR 21/02/2013 o współorganizacji IMP oraz IMPK 2013

143
UCHWAŁA NR 21/02/2013
z dn. 2 lutego 2013
o współorganizacji IMP oraz IMPK 2013

Zarząd PZSzach postanowił zrealizować Indywidualne Mistrzostwa Polski oraz Indywidualne Mistrzostwa Polski Kobiet 2013 w terminie zgodnym z kalendarzem PZSzach wspólnie ze Śląskim Związkiem Szachowym w jednym z największych miast aglomeracji śląskiej.

Głosowało dziesięciu członków zarządu. Dziesięć głosów za.