UCHWAŁA NR 20/01/2013 o zatwierdzeniu Regulaminu kwalifikacyjnego problemistów

134
UCHWAŁA NR 20/01/2013
z dn. 27 stycznia 2013
o zatwierdzeniu Regulaminu kwalifikacyjnego problemistów

Zarząd PZSzach przyjął Regulamin kwalifikacyjny problemistów szachowych, zaproponowany przez Komisję Kompozycji.

Głosowało siedmiu członków zarządu. Siedem głosów za. W głosowaniu nie brali udziału: Tomasz Delega, Piotr Zieliński i Adam Dzwonkowski.