UCHWAŁA NR 18/01/2013 o powołaniu dyrektora DMP – Ekstraligi 2013

176
UCHWAŁA NR 18/01/2013
z dn. 27 stycznia 2013
o powołaniu dyrektora DMP – Ekstraligi 2013

Zarząd PZSzach powołał Andrzeja Modzelana na stanowisko dyrektora DMP – Ekstraligi 2013.

Głosowało dziewięciu członków zarządu. Dziewięć głosów za. W głosowaniu nie brał udziału Piotr Zieliński.