UCHWAŁA NR 15/01/2013 o zatwierdzeniu Regulaminu Regulamin Powołań do Młodzieżowej Akademii Szachowej w 2013 roku

127
UCHWAŁA NR 15/01/2013
z dn. 19 stycznia 2013
o zatwierdzeniu Regulaminu Regulamin Powołań do Młodzieżowej Akademii Szachowej w 2013 roku

Zarząd PZSzach zatwierdził Regulamin Powołań do Młodzieżowej Akademii Szachowej w 2013 roku.

Głosowało dziesięciu członków zarządu. Dziesięć głosów za.