UCHWAŁA NR 14/01/2013 o zatwierdzeniu Regulaminu Działalności Młodzieżowej Akademii Szachowej

165
UCHWAŁA NR 14/01/2013
z dn. 19 stycznia 2013
o zatwierdzeniu Regulaminu Działalności Młodzieżowej Akademii Szachowej

Zarząd przegłosował jednogłośnie Regulamin Działalności Młodzieżowej Akademii Szachowej.

Głosowało dziesięciu członków zarządu. Dziesięć głosów za.