UCHWAŁA NR 127/12/2013 o powołaniu Krzysztofa Góry na przewodniczącego komisji ds. szachów w szkole

139
UCHWAŁA NR 127/12/2013
z dn. 21 grudnia 2013
o powołaniu Krzysztofa Góry na przewodniczącego komisji ds. szachów w szkole

Zarząd PZSzach powołał Krzysztofa Górę na przewodniczącego komisji ds. szachów w szkole.

Głosowało 8 członków Zarządu. Siedem głosów za. Jedna osoba wstrzymała się od głosu. Nie wzięli udziału w głosowaniu: Tomasz Delega, Andrzej Matusiak, Krzysztof Góra.