UCHWAŁA NR 125/12/2013 o przyjęciu znowelizowanego regulaminu kadry narodowej

117
UCHWAŁA NR 125/12/2013
z dn. 8 grudnia 2013
o przyjęciu znowelizowanego regulaminu kadry narodowej

Zarząd przyjął znowelizowany regulamin Kadry Narodowej.

Głosowało dziewięciu członków zarządu. Dziewięć głosów za. Nie wzięli udziału w głosowaniu: Jan Kusina (nieobecny na zebraniu) i Adam Dzwonkowski (opuścił zebranie).