UCHWAŁA NR 124/12/2013 o wprowadzeniu do kalendarza PZSzach MP Przedszkolaków

143
UCHWAŁA NR 124/12/2013
z dn. 8 grudnia 2013
o wprowadzeniu do kalendarza PZSzach MP Przedszkolaków

Zarząd zdecydował o wprowadzeniu do kalendarza PZSzach na 2014 rok MP Przedszkolaków w terminie 20-22 czerwca 2014.

Głosowało dziewięciu członków zarządu. Dziewięć głosów za. Nie wzięli udziału w głosowaniu: Jan Kusina (nieobecny na zebraniu) i Adam Dzwonkowski (opuścił zebranie).