UCHWAŁA NR 119/12/2013 o składkach na 2014 rok

80
UCHWAŁA NR 119/12/2013
z dn. 8 grudnia 2013
o składkach na 2014 rok

Zarząd zdecydował o ujednoliceniu opłat dla klubów. Od 2014 roku wysokość składek dla członków wspierających oraz Uczniowskich Klubów Sportowych zostaje zrównana z wysokością składek członków zwyczajnych. Obniżona opłata pozostała tylko dla klubów członkowskich zrzeszających osoby niepełnosprawne.

Głosowało dziesięciu członków zarządu. Osiem głosów za. Dwa głosy za inną opcją. Jan Kusina nie wziął udziału w głosowaniu (nieobecny na zebraniu).