UCHWAŁA NR 118/11/2013 o przyjęciu klubu w poczet członków PZSzach

104
UCHWAŁA NR 118/11/2013
z dn. 24 listopada 2013
o przyjęciu klubu w poczet członków PZSzach

Zarząd przyjął w poczet członków PZSzach klub:
WKS KOPERNIK Wrocław (DS).

Głosowało jedenastu członków zarządu. Jedenaście głosów za.