UCHWAŁA NR 117/11/2013 o powołaniu J. Kusiny na przewodniczącego Komisji ds. Sportu Powszechnego

122
UCHWAŁA NR 117/11/2013
z dn. 23 listopada 2013
o powołaniu J. Kusiny na przewodniczącego Komisji ds. Sportu Powszechnego

Zarząd PZSzach powołał Jana Kusinę na stanowisko przewodniczącego komisji ds. sportu powszechnego.

Głosowało dziesięciu członków zarządu. Dziesięć głosów za. Jan Kusina nie wziął udziału w głosowaniu.