UCHWAŁA NR 115/11/2013 o przyjęciu regulaminu i powołaniu przewodniczącego Rady Przyjaciół Szachów

352
UCHWAŁA NR 115/11/2013
z dn. 14 listopada 2013
o przyjęciu regulaminu i powołaniu przewodniczącego Rady Przyjaciół Szachów

Zarząd PZSzach przyjął Regulamin Rady Przyjaciół Szachów oraz powołał Tomasza Sielickiego na Przewodniczącego RPS.

Głosowało jedenastu członków zarządu. Jedenaście głosów za.