UCHWAŁA NR 113/10/2013 o nadaniu odznak honorowych PZSzach

136
UCHWAŁA NR 113/10/2013
z dn. 31 października 2013
o nadaniu odznak honorowych PZSzach

Zarząd PZSach przyznał srebrne odznaki honorowe PZSzach Leszkowi Mordarskiemu, janowi Puchale i Kazimierzowi Biedzie.

Głosowało jedenastu członków zarządu. Dziesięć głosów za. Jedna osoba wstrzymała się od głosu.