UCHWAŁA NR 112/10/2013 o nadaniu odznak honorowych PZSzach

112
UCHWAŁA NR 112/10/2013
z dn. 31 października 2013
o nadaniu odznak honorowych PZSzach

Zarząd PZSach przyznał złotą honorową odznakę PZSzach Eugeniuszowi Bogaczowi.

Głosowało jedenastu członków zarządu. Jedenaście głosów za.