UCHWAŁA NR 110/10/2013 o powołaniu W. Świcia na trenera reprezentacji Polski na DME 2013

138
UCHWAŁA NR 110/10/2013
z dn. 27 października 2013
o powołaniu W. Świcia na trenera reprezentacji Polski na DME 2013

Zarząd PZSzach powołał Waldemara Świcia na stanowisko trenera reprezentacji Polski nadziei olimpijskich (Polska II) podczas DMEK 2013.

Głosowało ośmiu członków zarządu. Sześć głosów za. Jeden głos przeciw. Jeden głos wstrzymujący. W głosowaniu nie wzięli udziału: Tomasz Delega, Jan Kusina i Krzysztof Góra.