UCHWAŁA NR 103/10/2013 o przyznaniu pełnego finansowania wyjazdu na MŚJ Marioli Woźniak

124
UCHWAŁA NR 103/10/2013
Z dn. 16 października 2013
O przyznaniu pełnego finansowania wyjazdu na MŚJ Marioli Woźniak

Zarząd PZSzach zdecydował o przyznaniu pełnego finansowania wyjazdu na Mistrzostwa Świata Juniorów Marioli Woźniak.

Głosowało 11 członków Zarządu. Siedem głosów za Mariolą Woźniak, trzy głosy za innymi osobami. Jedna osoba wstrzymała się od głosu.