UCHWAŁA NR 102/10/2013 o powołaniu Magdaleny Judek na Przewodniczącą Komisji Promocji i Organizacji

128
UCHWAŁA NR 102/10/2013
Z dn. 12 października 2013
O powołaniu Magdaleny Judek na Przewodniczącą Komisji Promocji i Organizacji

Zarząd PZSzach powołał Magdalenę Judek na przewodniczącą Komisji ds. Promocji i Organizacji.

Głosowało 9 członków Zarządu. Dziewięć głosów za. Nie głosowali Jan Kusina i Małgorzata Wojciechowska.