UCHWAŁA NR 7/01/2014 o skreśleniu klubów z listy członków PZSzach

129
UCHWAŁA NR 7/01/2014
z dn. 31 stycznia 2014
o skreśleniu klubów z listy członków PZSzach

Zarząd PZSzach skreślił z listy członków PZSzach dwa kluby, które złożyły Deklaracje Likwidacji Klubu.

1. UKS „MAT” Jasło (PK)
2. MKS „START” Lublin (LU)

Głosowało jedenastu członków Zarządu. Jedenaście głosów za.