UCHWAŁA NR 6/01/2014 o zatwierdzeniu regulaminu Kadry Narodowej Juniorów

134
UCHWAŁA NR 6/01/2014
z dn. 29 stycznia 2014
o zatwierdzeniu regulaminu Kadry Narodowej Juniorów

Zarząd PZSzach zatwierdził regulamin Kadry Narodowej Juniorów.

Głosowało dziesięciu członków Zarządu. Dziesięć głosów za. W głosowaniu nie wziął udziału Krzysztof Góra.