UCHWAŁA NR 5/01/2014 o zatwierdzeniu Regulaminu Mistrzostw Polski Juniorów do lat 16 i 18

132
UCHWAŁA NR 5/01/2014
z dn. 22 stycznia 2014
o zatwierdzeniu Regulaminu Mistrzostw Polski Juniorów do lat 16 i 18

Zarząd PZSzach zatwierdził Regulamin Mistrzostw Polski Juniorów do lat 16 i 18.

Głosowało jedenastu członków Zarządu. Jedenaście głosów za.