UCHWAŁA NR 4/01/2014 o przyznaniu srebrnych odznak honorowych

119
UCHWAŁA NR 4/01/2014
z dn. 16 stycznia 2014
O przyznaniu srebrnych odznak honorowych

Zarząd PZSzach przyznał srebrne odznaki honorowe następującym osobom:

1. Andrzej Kinowski
2.Jarosław Filipowicz
3. Anna Nożyńska
4. Adam Skwarnicki

Głosowało dziesięciu członków Zarządu. Dziesięć głosów za. W głosowaniu nie wziął udziału Jan Kusina.