UCHWAŁA NR 3/01/2014 o powołaniu Kadry Narodowej na 2014 rok

128
UCHWAŁA NR 3/01/2014
z dn. 12 stycznia 2014
O powołaniu Kadry Narodowej na 2014 rok

Zarząd PZSzach powołał Kadrę Narodową w składzie:

Kadra Narodowa Mężczyzn na okres 1.01 – 30.06. 2014.

Radosław Wojtaszek GM 2711 – p.2.1.
Bartosz Soćko GM 2657 – p.2.1.
Mateusz Bartel GM 2650 – p.2.1.
Grzegorz Gajewski GM 2631 – p.2.1.
Kadra Narodowa Kobiet na okres 1.01 – 30.06. 2014.
Monika Soćko GM 2440 – p.4.1.
Joanna Majdan – Gajewska WGM 2418 – p.4.1.
Iweta Rajlich IM 2400 – p.4.1.
Karina Szczepkowska – Horowska WGM 2399 – p.4.1.

Kadra Narodowa do 20 lat na okres 1.01 – 31.12.2014.

Jan-Krzysztof Duda GM 2553 – p.3.1.2.
Anna Iwanow WIM 2208 – p.5.1.2.

Ponadto na podstawie punktu:
12.9. W sytuacjach wyjątkowych, skład Kadry Narodowej może zostać uzupełniony o zawodników powołanych przez Zarząd, na wniosek wiceprezesa ds. sportowych.
Jolanta Zawadzka WGM 2394 (stypendium sportowe),
Dariusz Świercz GM 2630

Głosowało dziesięciu członków Zarządu. Dziesięć głosów za. W głosowaniu nie wziął udziału Jan Kusina.