UCHWAŁA NR 21A/04/2016 w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Zarządu PZSzach

185

 UCHWAŁA NR 21A/04/2016

Zarządu

Polskiego Związku Szachowego
z dnia 02.04.2016 r.

w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Zarządu Polskiego Związku Szachowego

  1. Zarząd PZSzach znowelizował Regulamin Zarządu Polskiego Związku Szachowego.
  1. Tekst jednolity Regulaminu Zarządu Polskiego Związku Szachowego, o którym mowa w pkt. 1 stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
  1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowało 9 członków zarządu. 9 głosów ZA. Nie głosowali: Adam Dzwonkowski i Anna Mrozińska

Regulamin Zarządu PZSzach

Regulamin Zarządu PZSzach_pdf