UCHWAŁA NR 16/03/2014 o przyjęciu klubów w poczet członków PZSzach

114
UCHWAŁA NR 16/03/2014
z dn. 8 marca 2014
o przyjęciu klubów w poczet członków PZSzach

Zarząd PZSzach zdecydował o przyjęciu w poczet PZSzach klubów:
LKS „OLZA POGWIZDÓW” Pogwizdów (SL)
KS „DZIKOWIEC” Dzikowiec (PK)

Kluby złożyły wymagane dokumenty.
Głosowało 10 członków zarządu. Dziesięć głosów za. Nie głosował Krzysztof Góra.